Lai veiktu garantēto rezervēšanu, viesim ir jāveic iepriekšēju (avansa) rezervācijas iemaksa 30 % no pakalpojuma pilnas cenas ( saskaņā ar izrakstītu rēķinu  e- pastā). Rezervācija ir garantēta ar brīdi, kad iemaksa ir saņemta.

Ja rezervācijas iemaksa netiek saņemta noteiktajā termiņā kempings “Zaķi” ir tiesības atcelt pagaidu rezervāciju un piedāvāt attiecīgo pakalpojumu citiem viesim.


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .